Splošni pogoji za ponudnike na Virtualnem sejmu TaVeseliDan.si1) Splošna določila
Splošni pogoji za ponudnike na Virtualnem sejmu TaVeseliDan.si določajo razmerje med razstavljalcem in organizatorjem sejma. Organizator sejma je Artu d.o.o., Tivolska 38, 1000 Ljubljana. Razstavljalci so podjetja in fizične osebe z dejavnostjo, ki pošljejo prijavo in jo potrdijo s plačilom prijavnine. Ti splošni pogoji skupaj z izpolnjeno prijavnico oblikujejo pogodbo o sodelovanju na Virtualnem sejmu TaVeseliDan.si. Pogodba je sklenjena, ko ponudnik izpolni in odda veljavno prijavnico preko spletne strani ter plača prijavnino. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali posodabljanja pogojev, določil in opomb. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.


2) Prijava na sejem
Prijavnica za sodelovanje na sejmu je dostopna na spletni strani taveselidan.si. Za prijavo se šteje pravilno izpolnjen in oddan obrazec preko spletne strani. Po oddaji obrazca razstavljalec prejme po elektronski pošti potrdilo o prejemu prijave in navodila za plačilo prijavnine.
Prijava je dokončno potrjena, ko organizator prejme plačilo prijavnine in s tem je pogodba sklenjena.
Prijavnica mora biti oddana najkasneje dva dneva pred sejmom, prijavnina pa nakazana najkasneje en dan pred začetkom sejma, kar lahko razstavljalec potrdi s poslanim potrdtilom o plačilu.
Znesek prijavnine:
99 eur + ddv


3) Zavrnitev prijave
Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijavo oz. razveljaviti že sklenjeno podgodob v naslednjih primerih: - razstavljalec nima priglašene dejavnosti za storitve, ki jih namerava oglaševati na sejmu
- ponudba razstavljalca ne ustreza vsebini virtualnega sejma - razstavljalec je v stečajnem postopku.

4) Obseg storitve
Virtualni poročni sejem TaVeseliDan.si je organiziran kot virtualni spletni dogodek na posebni platformi, kjer obiskovalci lahko pregledujejo predstavitvene strani razstavljalcev, ki obsegajo besedilne in multimedijske vsebine in stopijo v stik z rastavljalcem preko video klepeta vgrajenega v platformi.
Vsak razstavljalec pridobi svojo spletno predstavitev (virtualno stojnico), ki lahko vsebuje besedila, slikovni in video material, podatke o razstavljalcu.
V času sejma ima razstavljalec dostop do spletne strani, kjer sprejema video klice, ki omogočajo dvosmerno avdiovideo komunikacijo in prikaz slikovnega materiala.


5) Obveznosti razstavljalcev
Razstavljalec se obveže, da bo:
- zagotovil materiale za predstavitev (besedila, foto in video material)
- poskrbel za tehnično opremo potrebno vzpostavljanje video klicev (računalnik, kamera, mikrofon, zanesljiv dostop do interneta) in primeren prostor za javljanje na video klice
- dosegljiv za video klepet vsaj 90 % trajanja virtualnega sejma
- profesionalno in na spoštljiv način izvajal video klepete.
- predstavljal samo svojo dejavnost, ki jo je navedel ob prijavi in jo ima ustrezno priglašeno.


6) Omejitve odgovornosti
Organizator ni odgovoren za: - tehnične težave na strani razstavljalca ali ponudnikov interneta, ki bi omejevale ali preprečevale izvedbo video klicev - vedenje obiskovalcev sejma - v primeru neprimernega vedenja ali zlorabe platforme mora razstavljalec obiskovalca prijaviti organizatorju na kontaktne podatke.

7) Odpoved s strani razstavljalca
V primeru, da razstavljalec po sklenjeni pogodbi pisno odpove svojo svojo udeležbo manj kot 7 dni pred dogodkom organizator zadrži 100 % plačane prijavnine.


8) Odpoved s strani organizatorja
Organizator si pridružuje pravico do odstopa od organizacije sejma ali prestavitev datuma v primerih višje sile, nepredvidenih tehničnih težav ali premajhnega števila prijavljenih razstavljalcev. V tem primeru je razstavljalec upravičen do 100 % povračila prijavnine v roku 30 dni.


9) Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev za namen boljše izvedbe virtualnega poročnega sejma, oziroma lahko v določenih primerih odstopi od kateregakoli izmed pogojev. Morebitne spore bosta obe strani poskušali rešiti po mirni poti.


Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.
Posodobnljeno Ljubljana, 15.3.2021